Cliëntenraad regio midden zoekt leden

Team: Cliëntenraad (Hoogstaete), Smithlaan 151, Sittard
Wanneer:
  • In overleg - tijden in overleg, verwachte duur .
 
De cliëntenraad van Zorgcentra Aldenhof, Hoogstaete en de Kollenberg is op zoek naar gemotiveerde mensen die affiniteit hebben met de zorg- en dienstverlening en een bijdrage willen leveren aan de behartiging van de belangen van de cliënten in de Zorgcentra.

De cliëntenraad Regio Midden behartigt de belangen van cliënten Zorgcentra Aldenhof, Hoogstaete & de Kollenberg. Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de regiomanager.

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. Daarnaast heeft de cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven.

Om lid te worden van de cliëntenraad hoeft u geen specifieke opleiding te hebben.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die:

- Directe ervaring, dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg.
- Graag contact met cliënten onderhouden en zich kunnen inleven in de
positie van de cliënt/zorgvrager.
- Overleg- én sparringpartner kunnen zijn voor de regiomanager.
- Gericht zijn op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling
kunnen laten zien.
- In staat zijn om vanuit het gemeenschappelijke cliëntperspectief te kijken,
de grote lijnen erin weten te ontdekken en de losse puzzelstukjes aan
elkaar weten te verbinden (‘helicopterview’).
- In staat zijn om beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en daarover
op basis van wederzijds belang en respect in gesprek te gaan.
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, waaronder informatie
onder embargo.
- Ongeveer één dagdeel per maand beschikbaar zijn.

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkostenregeling geldt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dimph Stevens, voorzitter van de cliëntenraad Regio Midden via mailadres crregiomidden@gmail.com
 


deel deze pagina